Back To Menu
9

Enchiladas - Lunch & Dinner Menu
Jardin Corona | Austin

Carnitas Enchiladas

Pork enchiladas with Monterey Jack cheese topped with tomatillo salsa, Monterey Jack cheese, sour cream and avocado. 
Two 11.99 | Three 13.99